Giới thiệu / Sứ mệnh

Năm 1993-1995, lần đầu tiên ở Việt Nam  điện thoại để bàn bắt đầu xuất hiện tại nhà riêng, còn lại chủ yếu là điện thoại tại các công sở.Trung bình 100 gia đình ở thành phố mới có 1 chiếc điện thoại để bàn với giá lên đến cả cây vàng. Số lượng điện thoại nhiều hơn dần lên đồng nghĩa với việc các dịch vụ đi kèm xuất hiện.
Dịch vụ thông tin 108 xuất hiện như một cú sốc với người dân. Mọi thông tin đường, nhà, giá cả, thời tiết, giao thông, văn hóa đều hỏi 108. Một trong những nhu cầu xuất hiện khá nhiều là việc khách hàng có nhu cầu tâm sự và nhờ giải quyết vướng mắc chuyện gia đình, mối quan hệ công sở.

Và Linh Tâm ra đời từ nhu cầu đó vào ngày 30/12/1996. Tính đến năm 2015, từ cuộc điện thoại đầu tiên lúc 8 h tối ngày 30/12/1996, đã gần 19 năm. Linh Tâm đã nhận gần 5 triệu cuộc gọi từ khách hàng. Từ một dịch vụ tư vấn qua điện thoại, Linh Tâm đã đi những bước dài với các đường dây tư vấn miễn phí cho nhiều phụ nữ yếu thế. Hàng ngàn nạn nhân bạo lực gia đình, nạn nhân bị buôn bán đã chia sẻ thông tin và tìm sự hỗ trợ qua các hotline của Linh Tâm.
 
Giúp cho thanh thiếu niên có kỹ năng sống, giải quyết mâu thuẫn không sử dụng bạo lực, giúp cho những người mất niềm tin với cuộc đời tìm lại sức mạnh, những gia đình nhiều vướng mắc lấy lại bình an… là công việc Linh Tâm tận tụy suốt gần 19 năm qua
 Sứ mệnh

Các bài viết khác

Tầm nhìn

Và Linh Tâm ra đời từ nhu cầu đó vào ngày 30/12/1996. Tính đến năm 2015, từ cuộc điện thoại đầu tiên lúc 8 h tối ngày 30/12/1996, đã gần 19 năm. Linh Tâm đã nhận gần 5 triệu cuộc gọi từ khách hàng. Từ một dịch vụ tư vấn qua điện thoại, Linh Tâm đã đi những...

Nguyên tắc & Dịch vụ

Nguyên tắc & Cung cấp dịch vụ Nguyên tắc & Cung cấp dịch vụ Nguyên tắc & Cung cấp dịch vụ Tính đến năm 2015, từ cuộc điện thoại đầu tiên lúc 8 h tối ngày 30/12/1996, đã gần 19 năm. Linh Tâm đã nhận gần 5 triệu cuộc gọi từ khách hàng. Từ một dịch vụ tư vấn qua...