Nói chuyện cộng đồng tại viettel

Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel số 1 Trần Hữu Dực- Mỹ Đình- Hà Nội và công ty TNHH Linh Tâm đã phối hợp tổ chức buổi nói chuyện cho nhân viên Tập đoàn về vấn đề: Văn hoá ứng xử nơi công sở.

Thành viên tham dự là lãnh đạo và toàn bộ nhân viên trong Tập đoàn.

Khách mời là: Chuyên gia tư vấn Trịnh Trung Hoà- Công ty TNHH Linh Tâm.

Trợ giúp cho chuyên gia là: chuyên viên tư vấn Trịnh Thu Hà của Linh Tâm

Trong không khí trang trọng, lãnh đạo, các thành viên của công ty đã có mặt đông đủ hưởng ứng buổi nói chuyện. Chuyên gia đã cung cấp các kiến thức về tình yêu, hôn nhân gia đình, sức khoẻ sinh sản và các vấn đề giao tiếp nơi công sở.

Buổi nói chuyện diễn ra thành công. Các thành viên tham gia sôi nổi, vui vẻ đặt nhiều câu hỏi cho chuyên gia, trong đó có các câu hỏi như:

- Em 30 tuổi rồi mà chưa có người yêu, em phải ứng xử như thế nào để thu hút các bạn gái?

- Cách lắng nghe tốt và có hiệu quả như thế nào?

- Giao tiếp với các đồng nghiệp ra sao để có một mối quan hệ tốt?

Lãnh đạo tập đoàn Viettel nói sẽ mời chuyên gia Trịnh Trung Hoà đến nói chuyện trong các dịp tiếp theo.

 Nói chuyện cộng đồng tại viettel

Các bài viết khác

  • Nói chuyện cộng đồng tại viettel

    Ngày 19 tháng 11 năm 2013 Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel số 1 Trần Hữu Dực- Mỹ Đình- Hà Nội có tổ chức buổi nói chuyện cho nhân viên Tập đoàn về...