Linh Tâm tham dự hội nghị quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình

Trong hai ngày 27 – 28/9 tại Hà Nội, Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP), Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới – gia đình – phụ nữ và vị thành niên (CSAGA), Mạng giới và phát triển cộng đồng (Gencomnet) đã tổ chức Hội nghị Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 2012. Ngoài ra các đại biểu cũng tiến hành thảo luận về các chủ đề như can thiệp đa ngành và nhạy cảm giới, sử dụng truyền thông trong phòng, chống bạo lực gia đình; tư vấn về bạo lực gia đình và hỗ trợ người bị bạo lực; tiếp cận và can thiệp đến người gây bạo lực từ quan điểm về giới; đồng thời cho ý kiến về những vấn đề xã hội đang quan tâm như: hôn nhân đồng giới, xử trí với rối nhiễu tâm thần của trẻ em và phụ nữ sống trong bạo lực …

Với mục tiêu nhằm rút ngắn khoảng cách từ luật đến cuộc sống, các đại biểu đã hệ thống hóa các rào cản về thực thi Luật phòng, chống bạo lực gia đình nhằm thu hẹp khoảng cách từ Luật đến cuộc sống; chia sẻ các mô hình hiệu quả trong phòng, chống bạo lực gia đình; tìm giải pháp thúc đẩy tiếp cận bình đẳng giới thực chất và phát huy vai trò của nam giới trong phòng, chống bạo lực gia đình; vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong giám sát, đánh giá hiệu quả thực thi Luật phòng, chống bạo lực gia đình...

Linh Tâm là một trong số các đơn vị được mời tham gia và có bài tham luận được sử dụng trong hội nghị phiên 2: thực hiện công tác tư vấn, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình

Bài tham luận của Linh Tâm
Toàn thể các cán bộ tham dự hội nghị
Với 15 năm kinh nghiệm làm việc với những người gặp các vấn đề về tâm lý, đây là một thế mạnh giúp Linh Tâm thực hiện các đường dây dự án về phòng chống bạo lực gia đình và làm việc với nam giới trong phòng chống Bạo lực gia đình. Bài tham luận của Linh Tâm tập trung vào các thế mạnh khác biệt, đó là sử dụng các điều kiện tiếp cận kỹ thuật cao như điện thoại, internet, chat, email để tiếp cận với khách hàng, đây cũng là một lựa chọn riêng biệt của Linh Tâm trong rất nhiều các tổ chức khác.

Bài tham luận thu hút rất nhiều tranh luận, sự ủng hộ cũng như ý kiến thắc mắc của những người xem, nhưng hầu hết đều cho rằng, đây là một hướng đi rất riêng và nên tiếp tục phát huy để Linh Tâm có thể tiếp cận, hỗ trợ nhiều nạn nhân của bạo lực gia đình hơn nữa để giúp đỡ họ, đồng thời hướng làm việc tích cực với nam giới cũng là một cách làm giảm thiểu bạo lực.

 

 

 Linh Tâm tham dự hội nghị quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình

Các bài viết khác