Giới thiệu / Nguyên tắc & Dịch vụ

Nguyên tắc & Cung cấp dịch vụ Nguyên tắc & Cung cấp dịch vụ Nguyên tắc & Cung cấp dịch vụ Tính đến năm 2015, từ cuộc điện thoại đầu tiên lúc 8 h tối ngày 30/12/1996, đã gần 19 năm. Linh Tâm đã nhận gần 5 triệu cuộc gọi từ khách hàng. Từ một dịch vụ tư vấn qua điện thoại, Linh Tâm đã đi những bước dài với các đường dây tư vấn miễn phí cho nhiều phụ nữ yếu thế.

 Nguyên tắc & Dịch vụ

Các bài viết khác

Sứ mệnh

Năm 1993-1995, lần đầu tiên ở Việt Nam điện thoại để bàn bắt đầu xuất hiện tại nhà riêng, còn lại chủ yếu là điện thoại tại các công sở.Trung bình 100 gia đình ở thành phố mới có 1 chiếc điện thoại để bàn với giá lên đến cả cây vàng. Số lượng điện thoại nhiều...

Tầm nhìn

Và Linh Tâm ra đời từ nhu cầu đó vào ngày 30/12/1996. Tính đến năm 2015, từ cuộc điện thoại đầu tiên lúc 8 h tối ngày 30/12/1996, đã gần 19 năm. Linh Tâm đã nhận gần 5 triệu cuộc gọi từ khách hàng. Từ một dịch vụ tư vấn qua điện thoại, Linh Tâm đã đi những...